Фрийрън (Freerun)

Фрийрън е наименованието на групов спорт, съчетаващ дисциплините паркур и стрийт трикинг. Във паркур, елементите се ограничават без излишни движения до по-бързото преминаване, на дадено трасе или препятствия. При фрийрън, ограниченията са премахнати и на фокус е по-ефектното преминаване на трасето. Във фрийрън се включват салта, поредици от ефектни ваултове.

Основните салта, използвани във фрийрън са : предно салто, задно салто, странично салто. По-сложни комбинации включват поредица от салта, салта с градуси, салта от стени и други повърхности. Друг елемент във фрийрън са ваултове. Във фрийрън се използват ваултовете, взети от паркур, включително всякакви техни разновидности. Пример за това са vert ваулт, straddle ваулт, reverse ваулт. Използват се английските им наименования.

Всеки може да се занимава с фрийрън, защото той е спорт за здраве, стига да има добра физическа подготовка и хъс. Не се препоръчва да се практикува от деца под 16 години, поради фактът, че тяхната костно-мускулна система е в процес на разтеж, в следствие на което могат да възникнат травми и деформации, които да афектират във по-напреднала възраст.

Фрийрън е безопасен спорт дотолкова, доколкото го практикуваш с умерен риск. Желателно е начинаещите да се запознаят с основите на спорта и началните стъпки.

Практикуващите фрийрън се разделят на отбори (crew), където те тренират в затворена среда. Целта на спорта е да се прескочат границите на сивото ежедневие. С практикуването на този спорт, практикуващите започват да гледат с други очи на градската среда - не като ограничение, а като възможност.