Боулдърът

Боулдърът е катерене на скали с малка височина, от която може безопасно да се скочи на земята. Специализирана техническа екипировка за него не се изисква и единственото необходимо, но не и задължително удобство, е един душек, който да запазва чисти катерачните обувки и да омекотява приземяването. Боулдърът е най-приятната и релаксираща форма на катерене и често из някои от световните най-известни райони като Fontainebleau намиращ се близо до Париж могат да се открият цели фамилии катерачи.

При боулдърът целта, която трябва да бъде премината се нарича проблем. Проблемите могат да бъдат дълги както две движения, така и огромни траверси надвишаващи 20 движения.

Първоначално използван за тренировка, сега боулдърът е една напълно самостоятелна дисциплина със свой собствен път, която привлича много катерачи. Някои от тях избират да катерят само боулдър и никога не използват въже или седалка. Понастоящем боулдърът стана една изключително популярна сътезателна дисциплина, както на национално, така и на интернационално ниво, но почти винаги състезанията се провеждат в зали и на изкуствени структури.

Сериозен проблем причинява използването на метални четки за почистване на хватките и стъпките. Те увреждат скалата, особенно ако тя е мека и често това води до промяна на първоначалната форма и заглаждане на хватките или дори до тяхното отчупване.

Много често боулдърите са прекомерно високи и това излага катерачите на сериозен риск от непредвидими наранявания при едно тежко приземяване. Понякога тези проблеми нямат нищо общо общо с обикновенните боулдър проблеми и това са чисто и просто спортни маршрути, които се катерят без осигуровка. В този случай задължителен атрибут са дебелите краш падове или дюшеците, с чиято помощ е възможно безопасното абсорбиране на удара с земята. Много добра практика е пазенето с ръце от партньора или партньорите.