Парашутизъм

ДИСЦИПЛИНИ В СЪВРЕМЕННИЯ СПОРТЕН ПАРАШУТИЗЪМ

Какво е парашутизма?

С няколко думи:  простор, полет, екстаз.........трудно е да се опишат чувствата, които те завладяват, при допира с небето. Практикува се като спорт , има също военно и хуманитарно приложение.

КЛАСИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Това са "най-старите" дисциплини в парашутизма. Обхващат скок на цел (доцелен) и единичен акробатичен скок.

Доцелен скок: Както се досещате от името му, при този скок парашутистът трябва да се приземи в определена цел. Височината на напущане на самолета е между 800 и 1000м, а абсолютната цел, в която се стреми да приземи парашутистът е кргче с диаметър 3 см (нямя грешка в мерните единици). Как успява да се приземи там ли?..........Със специално заострената за това пета на обувката (зачита се първата допирна точка от тялото със земята).
   
Единичен акробатичен скок: Пак името му подсказва, при него се изпълняват фигури във свободно падане (преди отварянето на парашута). Височината на напущане на самолета е 2000м, а тази на разтваряне на парашута - 700м. По време на свободното падане (около 30 сек.) се изпълнява комплекс от хоризонтални и вертикални фигури. Целта е да се извършат възможно най-бързо и  без наказания.

РЕЛАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Това са групови дисциплини, при които участниците орбазуват комплекс от фигури в свободно падане. Отново важни са бързината и чистотата на изпълнението на фигурите. Официални състезания се извършват от 4-, 8- и 16- членни формации.

Релатив - четворка: Отборът се състои от 5 човека : 4-ма, които изпъняват фигури и камерамен, заснимащ скока. Изпълнява се от височина 3050 м, време за работа - 35 сек. След напускането на самолета четворката парашутисти изпълнява предварително обявена последователност от фигури, които формира с телата си. След изтичане на времето за работа парашутистите се разделят на безопасно разстояние един от друг и отварят парашутите си.

Релатив    - осмица: Отборът се състои от 9 човека - осмица за фигури и камерамен. Височина на напущане на самолета - 3800 м, време за работа - 45 сек. Същността на упражнението е същата, като при четворката, но усложнено от увеличения брой изпълнители, водещо до повишена сложност на фигурите.

Вече се организират състезания и за 16 членни формации.

КУПОЛНА АКРОБАТИКА

Куполната акробатика също е групова дисциплина, но зо разлика от релативните скокове, се изпълнява с отворени куполи. Състои се в сформиране на фигури или смяна на местата на участниците. Обхваща 3 дисциплини:
Четворка - ротация: Четиримата спортисти и видеооператора (общо 5 парашутисти) напущат самолета но височина 2100м и отварят незабавно парашутите си. Четиримата се нареждат един под друг, като горния се захваща за купола на долния. Веднъж застанали в такава формация спортистите започват ротация, която се състои в следното: този, който е най-отгоре, се пуща и минава под формацията като най-долен. Веднага се пуща, този, който е остамал най-отгоре и извършва същата маневра. Времето зо работа е 90 сек. Целта е да се направят по-голям брой ротации.    

Четворка - последователност от фигури: Отново изпърнителите са четирима, заснемани от видеооператор. Височината на скока е 2450 м, а времето за работа - 150 сек. Четворката образува предварително уточнени фигури. Целта е да се направи по-голям брой фигури и без наказания.

Осмица - скоростна формация: Отборът се състои от осем състезатели и камерамен. Парашутистите напущат самолета на височина  1800 м и имат на разположение 120 сек. за работа. Целта е да сформират предварително установена фигура за минимално възможно време.

НОВИ СВОБОДНИ ДИСЦИПЛИНИ

Това са най-скоро възникналите и утвърдили се дисциплини, изпълнени са с много красота и зрелищност. Работи се в свободно падане, това са скоковете, които се изпълнявят от най-голяма височина.

  • Фристайл (свободен стил): Отборът се състои от двама парашутисти - изпълнител и видеооператор. Скокът се извършва от височина 4000 м и за 45 сек. свободно падане състезателят изпълнява задължителна или волна програма от фигури.    Изключително красива и атрактивна дисциплина!
  • Скайсърф (небесен сърф): Тази дисциплина прилича много на предната. Разликата е в това, че изпълнителят е със сърф на краката и изпълнява фигури с него. Знаехте ли, че може да се сърфира не само по вълните и в интернет, но също и във въздуха?
  • Фрифлай (свободно летене): Това е най-новата от новите дисциплини. Височината на скоко е 4000 м. Изпълнителите са трима, като единият от тях е видеооператор. Изпълняват фигури с контрол на тялото по всички възможни оси.

 

ПАРАСКИ

Не, не се скача със ски на краката! Тази дисциплина има два компонента: доцелен скок и ски слалом.