Спортното катерене

Спортното катерене е разклонение от катеренето, където елементът на опасност е сведен до минимум от поставените по скалата осигурителни точки. Тези точки известни сред катерачните среди като "болтове" биват два вида и се поставят в предварително пробити в скалата дупки. При единият вид за закрепването се използва специално лепило, а при другият вид болтът има свойството да се разширява отвътре и така да създава определно съпротивление върху скалата.

Тъй като при това катерене опасността е сведена до минимум, физическата трудност може да бъде екстремно висока, много по-висока от колкото е приемливо при катеренето в традиционен стил. Паданията са относително безопасни и се приемат като нещо напълно нормално, което е неразделна част от изкачването.

Спортното катерене е най-силно развито във Франция и в повечето случаи е регулирано от Френската скала за категоризация. Сега този стил се е превърнал в най-разпространената форма на скално катерене в света.

Днес обаче и за съжаление има големи спорове между катерачите, които искат да поставят болтове на определени места и тези, които не желаят там да има такива. Затова в някои райони на света е възприето да има места, които са добре осигурени с болтове и места, на които няма такива. Постепенно всички тези райони ще бъдат дефинирани. Дори сега съществуват такива географски райони, където спортно-катерачните етики позволяват то силно да се развива. Но поне засега в повечето страни тези места са съсредоточени главно около силно надвесени и трудни ниски варовикови скали, които са лишени от възможност за естесвено осигуряване.

За да отиде да катери на един спортен маршрут, катерачът не трябва да притежава никаква специална екипировка или инвентар необходими му за осигуряване. Той трябва да има единствено няколко примки, чрез които да свърже въжето към болтовете.